Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące państwowych aktów prawa miejscowego, na których opiera się działalność Gminnego Przedszkola w Santoku:

  • Zarządzenie nr XL.2018 Wójta Gminy Santok w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego przedszkola w Santoku
  • Uchwała Rady Gminy Santok nr XLII/340/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  • Uchwała Rady Gminy Santok nr XLI/333/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Santok
  • Uchwała Rady Gminy Santok nr XXI/159/18 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santok na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu

Po kliknięciu znajdującego się poniżej boksu "Załączniki" ukażą się pliki do pobrania w formacie .pdf