Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące państwowych aktów prawnych, na których opiera się działalność Gminnego Przedszkola w Santoku.

Po kliknięciu znajdującego się poniżej boksu "Załączniki" ukażą się pliki do pobrania w formacie .pdf

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm) pdf 1.30 MB Super User
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) pdf 1.31 MB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez pdf 27.89 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i pdf 455.62 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ora pdf 2.83 MB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i pdf 121.42 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologic pdf 132.09 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. pdf 375.73 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 165 pdf 130.64 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w pdf 193.29 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organiz pdf 43.14 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizo pdf 119.92 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organiz pdf 82.60 KB Super User
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizow pdf 99.93 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 listopad 2018 08:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 listopad 2018 11:41 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 listopad 2018 11:43 Super User